Cenník

Celodenná
starostlivosť
440€
mesiac

08:00 - 17:00

cena stravy: 4,20€ (Desiata, Obed, Olovrant, Pitný režim)

Réžia

Poldenná
starostlivosť
350€
mesiac

08:00 - 12:30

cena stravy: 3,80€ (Desiata, Obed, Pitný režim)

Réžia