Cenník

Celodenná
starostlivosť
350€
mesiac

07:00 - 17:00

cena stravy: 3,80€ (Desiata, Obed, Olovrant, Pitný režim)

Réžia

Poldenná
starostlivosť
300€
mesiac

07:00 - 12:30

cena stravy: 3,30€ (Desiata, Obed, Pitný režim)

Réžia

Hodinová
starostlivosť
4€
hodina

07:00 - 17:00

Pitný režim, možnosť dokúpiť obed za cenu 2,80€

Réžia