Detičky prijímame
do celodennej a poldennej starostlivosti.
Tešia sa na vás
 Lucka a Evka

 

HRA

 • Najdôležitejší prvok vo vývoji dieťaťa

 • Vychádza z vnútornej potreby dieťaťa byť aktívnym

 • Pomáha dieťaťu zachytiť a pochopiť situáciu

 • Vybavenie úlohovými, konštruktívnymi aj didaktickými hračkami

 • Vhodné priestorové podmienky pre spoločné aj individuálne hry

POHYB

 • Držanie tela

 • Posilnenie svalov

 • Rovnováha, koordinácia

 • Jemná motorika

 • Koncentrácia

 • Relaxačné a dychové cvičenia

KOMUNIKÁCIA

 • Rozvoj hovorových kompetencií

 • Schopnosť tvorivej interakcie

 • Podpora socializácie ako doplnok k rodinnej výchove

 • Nastavenie osobnosti v oblasti začleňovania, akceptácie, spolupráce, samostatnosti, vynaliezavosti

 • Podpora multikultúrneho prístupu

 • Rozvoj sociálnych zručností

Nájdete nás aj na Facebooku:

Facebook Pagelike Widget