Detské centrum Hlavička - súkromná škôlka sa nachádza v rodinnom dome so záhradou na Hlavatého ulici č. 3 v tichej časti Bratislavy.  Prvé deti ho začali navštevovať v septembri 2017

V rodinnej atmosfére, pod dohľadom skúseného, trpezlivého a zodpovedného personálu sa deti učia k samostatnosti, úcte ku kamarátom, láske k prírode. Osvojujú si základné hygienické návyky a prispôsobujú sa životu v kolektíve. Hrou si rozvíjajú motoriku, hudobné a pohybové schopnosti. Medzi jednotlivé činnosti majú zaradené relaxačné  aktivity. U detí je podnecovaná fantázia, samostatné myslenie a kreativita. Každodenný pohyb na čerstvom vzduchu, zdravá strava a malý kolektív prispievajú k zníženej chorobnosti.

Deti sú podporované v rozvoji slovenského jazyka ako materinského jazyka s doplnkovou výučbou angličtiny. Naše učiteľky hovoria anglicky, nemecky, maďarsky a rusky, preto prijímame aj deti s iným materinským jazykom, ktorým je poskytovaná osobitná starostlivosť v adaptačnom procese a následne pri rozvoji slovnej zásoby.

Deti prijímame priebežne podľa voľnej kapacity. Keďže vieme, aký je výber škôlky pre rodičov dôležitý, uprednostňujeme osobnú návštevu v našom zariadení. Počas tejto návštevy majú rodičia možnosť obhliadky celého priestoru. V rozhovore s personálom dostanú odpovede na všetky svoje otázky.

Nájdete nás aj na Facebooku:

Facebook Pagelike Widget

Ing. Eva Haidariová

Vyštudovala som gymnázium v Bratislave a následne Štátnu ekonomickú univerzitu v Petrohrade. Štúdium predškolskej a elementárnej pedagogiky som ukončila na UK Bratislava

Som vydatá, mám troch synov. Keďže ma to vždy ťahalo k deťom, počas materskej dovolenky som absolvovala doplňujúce pedagogické štúdium. Pracovala som ako účtovníčka v medzinárodných firmách.

Absolvovala som Kurz prvej pomoci a Kurzy o výchove a vzdelávaní detí metódou MONTESSORI.

K mojim záujmom patrí hlavne práca v záhrade, čítanie a cestovanie.

Bude mi veľkým potešením venovať svoj čas a energiu Vašim deťom.

NAŠE PANI UČITEĽKY

Mgr. Lucia Današová

Vyštudovala som Strednú pedagogickú školu v Bratislave, zameranie učiteľka materskej školy. V roku 2012 som ukončila vysokú školu, odbor sociálna práca.

Po skončení strednej školy som pracovala ako učiteľka v materskej škole. Neskôr sa mi narodili dvaja, dnes už dospelí synovia. Mám pracovné skúsenosti s prácou v zariadení pre seniorov ako sociálna pracovníčka. Venovala som sa klientom – seniorom, ktorí trpeli demenciou, prevažne demenciou Alzheimerovho typu.

Absolvovala som Kurz opatrovania, Kurzy o výchove a vzdelávaní detí metódou MONTESSORI, mám osvedčenie v odbore Kuchár.

Vo voľnom čase sa venujem výrobe šperkov, plsteniu, šitiu, čítaniu a cestovaniu.

Teším sa na spoluprácu s Vami a na možnosť byť istú časť života súčasťou Vašich detí.

Filozofia:

V zdravom, nestresovom a podnetnom prostredí, v spolupráci s rodičmi, prostredníctvom hry, pohybu a správnej komunikácie, vychovávať deti tak, aby z nich vyrástli úspešní, vyrovnaní a aktívni dospelí.