Čo ponúkame

 • Rodinnú atmosféru

 • Pekné, pokojné a podnetné prostredie

 • Malý kolektív

 • Skúsený personál

 • Zdravý životný štýl

 • Podporu inojazyčných detí pri rozvoji slovnej zásoby

 • Možnosť výučby angličtiny

 • Možnosť výučby hry na flaute

 • Knižnicu pre rodičov s odbornou literatúrou

 • Pravidelné konzultácie s rodičmi

 • Celoročnú prevádzku (okrem štátnych sviatkov)