Program dňa

[table-wrap bordered="false" striped="false"]

8:00 – 9:30

príchod detí - ranné hry

9:30 – 9:40

ranný kruh

9:40 – 9:55

ranné cvičenie, hygiena

9:55 – 10:05

desiata, hygiena

10:05 – 10:30

edukačné aktivity – maľovanie – kreslenie – modelovanie – hudba – čítanie

10:30 – 11:30

pobyt vonku

11:30 – 11:45

prezliekanie, hygiena

11:45 – 12:15

obed

12:15 – 12:30

hygiena, príprava na odpoludňajsí odpočinok

12:30 – 14:30

odpočinok - čítanie rozprávok - počúvanie hudby

14:30 – 15:00

hygiena, olovrant

15:00 – 17:00

popoludňajšie hry / pobyt vonku — odchod detí v sprievode rodičov

[/table-wrap]