Program dňa

7:00 – 8:30

Príchod detí / hry podľa voľby detí / zážitkové stoly / záujmové činnosti / úprava triedy k ďalším aktivitám

8:30 – 8:45

Ranný kruh/ hra s prosociálnym zameraním / ranné cvičenie

8:45 – 9:15

Desiata

9:15 – 10:30

Pohybové a relaxačné činnosti / edukačná činnosť

10:30 – 11:30

Pobyt na čerstvom vzduchu: záhrada / vychádzka

11:30 – 12:00

Obed

12:00 – 14:00

Príprava na odpočinok / literárne chvíľky / počúvanie piesní, relaxačnej hudby / odpočinok ( individuálny prístup k deťom nepociťujúcim potrebu spánku – tiché rozhovory, hry, kreslenie a pod.)

14:00 – 15:00

Úprava zovňajška / olovrant

15:00 – 17:00

Didaktické hry a aktivity / telovýchovná chvíľka / záujmové činnosti / hry podľa voľby detí / v prípade priaznivého počasia pobyt v záhrade / konzultačné hodiny pre rodičov / odchod detí v sprievode rodičov