Stravovanie

Vieme, že výživa detí predškolského veku má svoje špecifiká. Dôležitá je pre nás nielen pravidelnosť ale hlavne skladba stravy. Maximálne dbáme na zdravotne nezávadnú prípravu, biologickú a energetickú hodnotu stravy.

Deťom zabezpečujeme nielen dostatok zeleniny a ovocia ale aj pravidelný pitný režim, čím napomáhame osvojeniu si správnych stravovacích návykov.

Upevňovanie hygienických návykov pred a po podaní stravy je u nás samozrejmosťou. 

Individuálny prístup je v našom centre záväzný pre všetky oblasti, takže ani do jedla deti nenútime, len ich motivujeme.

Dobrú chuť!