Stravovanie

Vieme, že výživa detí predškolského veku má svoje špecifiká. Dôležitá je pre nás nielen pravidelnosť ale hlavne skladba stravy. Preto je obed dodávaný starostlivo vybraným a overených dodávateľom, ktorý zodpovedá za zdravotne nezávadnú prípravu, biologickú a energetickú hodnotu stravy.

Zdravé desiate a olovranty sú pripravované priamo u nás za pomoci detí. Naučia sa tak veľa o potravinách, získajú samoobslužné skúsenosti a návyky kultúrneho stolovania.

Deťom zabezpečujeme nielen dostatok zeleniny a ovocia ale aj pravidelný pitný režim, čím napomáhame osvojeniu si správnych stravovacích návykov.

Upevňovanie hygienických návykov pred a po podaní stravy je u nás samozrejmosťou. Po obede majú deti možnosť si vyčistiť zúbky.

Individuálny prístup je v našom centre záväzný pre všetky oblasti, takže ani do jedla deti nenútime, len ich motivujeme.

Dobrú chuť!